Zdravé obouvání

mimiLidská noha je po srdci nejvíce zatěžovaným tělesným orgánem, ale je také nejvíce zanedbávanou částí těla. Téměř každý druhý dospělý kráčí životem na nemocných nohou. Mnozí proto, že si vypěstovali nesprávné návyky již v dětství. Odborné lékařské studie uvádějí, že většina dětí se rodí se zdravýma nohama (vrozené vady se vyskytují v poměru 1 : 1000), ale již v předškolním a školním věku má vysoké procento různé deformity a funkční vady, způsobené nesprávnými pohybovými návyky a nošením tvarově a proporcionálně nevhodné obuvi. Nepříznivý vývoj nárůstu deformit nohou v dětské populaci následkem civilizačních vlivů (nedostatek pohybu, nevhodná obuv atd.) má neblahý vliv na celý vývoj dítěte a následně i na kvalitu jeho života v dospělosti.

V dospělém věku se získané vady nohou fixují a tím dávají vznik těžko ovlivnitelným strukturálním poruchám s následnými pohybovými problémy. Příčinami porušení hlavních funkcí nohy, vývoje deformit a ortopedických vad, které následně vedou k omezení pohybových aktivit s projevy bolestí nohou, kyčelních a kolenních kloubů, zad v bederní oblasti, hlavy apod. jsou především nedostatek pohybu, špatné pohybové návyky a nevhodná obuv. Diskomfort v obouvání se projevuje m.j. také ztrátou koncentrace, nervozitou nebo zvýšenou potivostí nohou.

Správně zvolená obuv s korekčními prvky vyrobenými na míru na základě správně provedené komplexní diagnostiky nohou může odstranit celou řadu zdravotních problémů, nejen problémů nohou samotných. Důležité je ale kombinovat pasivní korekci ortopedických vad (obuv a stélky) s aktivními metodami (cvičení, rehabilitace), protože pokud noha není držena pevným svalstvem, zhorší se její funkce a začne se deformovat.

Pro zajištění správné funkce a odvalu nohy při chůzi musí být obuv řešena tak, aby umožnila kolmé postavení patní kosti. Pokud pata není v kolmém postavení a není zajištěna stabilita nohy při chůzi, může docházet k poklesu a deformování podélné klenby a v návaznosti s tím k deformitám prstců (jako např. hallux valgus - vbočený palec), k nesprávnému postavení a následnému přetěžování nohy v oblasti kotníků, kolen a kyčelních kloubů, od čehož se odvíjí postavení celého těla.

Každá noha je jiná a proto potřebuje i jiný typ obuvi. Ani ta nejlepší bota není vhodná pro každého. Aby si člověk mohl vybrat pro něj tu správnou botu, je ale důležitá správně provedená diagnostika: změření antropometrických charakteristik nohou, zjištění postavení patní kosti a případné nestability, určení typu nožní klenby - podélné i příčné, provedení hodnocení stavu nohou z pohledu jejich funkce vzhledem k vyšším etážím osového skeletu – kotníky, kolena, kyčle, páteř …, proměření délky dolních končetin - často je příčinou problémů i nestejná délka končetin, apod.